Процедури (Архив)

2014

„Доставка на газьол за отопление, маркиран червен за нуждите на ЦДГ №8 „Христо Ботев”

за отоплителен сезон 2014 г.-2015 г.

по преписка в АОП № 02795-2014-0001

 

Документация:

ID615334   Решение

ID616460   Информация за сключен договор

ID 684145 Информация за изпълнение на договор
Приложения:

Борсов договор

Договор за борсово представителство

Поръчка спецификация

 

Информация за извършени плащания:

Фактури: 1, 2, 3

 

––––––––––––––––––-

2013-01

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на ЦДГ №8 „Христо Ботев” по преписка в АОП № 02795-2013-0001

 

Документация:

ID536853   Решение

ID564455   Информация за сключен договор

ID682729   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

 

 

Приложения:

Договор

 

Информация за извършени плащания:

––––––––––––––––––-

2013-02

„Доставка на газьол за отопление, маркиран червен за нуждите на ЦДГ №8 „Христо Ботев”

за отоплителен сезон 2013 г.-2014 г.

по преписка в АОП № 02795-2013-0002

 

Документация:

ID550673   Решение

ID553279   Информация за сключен договор

ID623640   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

 

Приложения:

Борсов договор

Договор за борсово представителство

Поръчка спецификация

 

Информация за извършени плащания:

 

––––––––––––––––––-

2012

„Доставка на газьол за отопление, маркиран червен за нуждите на ЦДГ №8 „Христо Ботев“

за отоплителен сезон 2012г.-2013г.

по преписка в АОП № 02795-2012-0001

 

Документация:

ID 490510 Решение

ID 493083 Информация за сключен договор

ID 556211 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

 

Приложения:

Борсов  договор

Договор за борсово представителство

Поръчка спецификация

 

Информация за извършени плащания:

 

 

––––––––––––––––––-

No comments yet.

«
»