Контакти

Детска градина №8 “ Христо Ботев“

Работно време: от 07:00ч. до 19:00ч.

Адрес: гр. Варна – 9008,
ул.“Средна гора“ № 45
Директор: 052/614 508;     моб.тел.0882 567 070
Приемни дни на директор: вторник и четвъртък от 16:00ч. до 17:30ч.
Зам. директор АСД :  моб.тел.0882 537 730
Приемни дни на  зам.директор   АСД: понеделник и сряда   от 16:00ч. до 17:30ч.
Психолог:  0882 597 547
мед.сестра  Радева/ стар корпус/ : 0882 569 028
мед.сестра Трайкова/ нов корпус/: 0882 569 061
Телефонна линия и електронен адрес
за подаване на сигнали към екипите
за обхват на деца и ученици: 080010112, obhvat@mon.bg
Национална телефонна линия за деца   116 111
“ Антикорупция  и   сигнали“на тел.0882 567 070,     Email: admin@dg8hristobotev.com

No comments yet.

«
»