Контакти

Детска градина №8

„Христо Ботев“

гр. Варна ,пощ.код 9008,
ул.“Средна гора“ № 45
Директор: 052/614 508;моб.тел.0882 567 070
Зам.директор АСД: 0882 537 730 
ЗТС: 052 614 507
мед.сестра  Радева/ стар корпус/ : 0882 569 028
мед.сестра Трайкова/ нов корпус/: 0882 569 061
Телефонна линия и електронен адрес
за подаване на сигнали към екипите
за обхват на деца и ученици: 080010112, obhvat@mon.bg
“ Антикорупция  и   сигнали“  на тел. 0882 567 070, Email:dg8hristobotev@abv.bg

No comments yet.

«
»