На вниманието на родителите

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
На основание направени промени съответно в Закона за местните данъци и такси – чл.6 и чл.81 и Закона за предучилищното и училищното образование – чл.283 и чл.298 се отменя събирането на такса  за ползване на детска градина, считано от 01.04.2022г.
От ръководството

«
»