Ние – сега

 

Група”Моряче”

ст.учител Мария Христова

учител Ивелина Георгиева

пом.възпитател  Красимира  Чупринова

тел. 0882 597 822

Група” Морско конче”

ст.учител  Диана  Вълева

ст.учител  Венета  Добрева

пом.възпитател  Донка Давидова

тел. 0882 597 665

 

Група ”Морска звезда”

ст.учител Диляна Герчева

учител Траяна Костадинова

пом.възпитател  Боряна Василева

тел. 0882 597 448

 

Група” Слънчо”

учител  Десислава Донева

учител   Теодора Богомилова

пом.възпитател  Милена Четова

тел. 0882 472 977

 

Група ”Буратино”

ст.учител   Боряна  Костадинова

ст.учител  Ивелина   Добрева

пом.възпитател Анифе Алид

тел. 0882 597 462

 

Група ”Палечка”

ст.учител Мария  Петрова

учител Десислава  Нинкова

пом.възпитател Людмила Дулска

тел. 0882 597 594

 

Група ”Русалка”

ст.учител   Камелия   Стойкова

учител  Анелия Гамалова

пом.възпитател Пенка  Върбанова

тел. 0882 473 048

 

Група „Златна рибка”

ст.учител  Нина  Панкова

учител  Петя Желязкова

пом.възпитател  Десислава  Лечева

тел.0882 473 666

 

Група ”Чайка”

ст.учител   Красимира Петкова

ст.учител   Виолета Иванова

пом.възпитател   Пенка Пенева

тел. 0882 472 928

 

Група ”Делфинче”

ст.учител   Севдалина Мундрикова

учител  Здравка Петрова

пом.възпитател  Нихал Ахмедова

тел. 0882 472 764

 

Група „ Звездичка”

ст.учител  Красимира Симеонова

учител Тихомира Кючукова

пом.възпитател Даниела Богданова

тел. 0882 472 953

 

Група ”Мечо Пух”

ст.учител   Василка Терзиева

учител    Делка  Димитрова

пом. възпитател  Стелияна Стоянова

тел. 0882 472 975

 

Елица Вълчева – Директор ( приемни дни: вторник и четвъртък от 16:00ч. до 17:30ч.)

Гергана Кирякова – зам.директор   АСД ( приемни дни: сряда и петък  от 16:00ч. до 17:30ч.)

Ивелина Кръстева – педагогически съветник

Марина Филипова – ресурсен учител

Даниела Димитрова- логопед

Людмила Ковачева – учител по музика

Димитрина Кънчева – гл.счетоводител

Даринка Ангелова – ЗТС

д-р  Горанова – лекар

Юлия Радева – мед.сестра / стар корпус/

Пенка Трайкова – мед. сестра/ нов корпус/

Иванка Щерева  – помощник-възпитател /хол/

Огняри – Борислав  Терзиев, Владимир Владев

 

 

«
»