Провеждане на Втора Регионална конференция за споделяне на добри практики в приобщаващото образование на деца със специални потребности в детските градини

Регионална конференция за приобщаващо образование събира експерти във Варна Представят традиционни и иновативни подходи за създаване на приобщаваща среда за деца със специални потребности в детските градини Нашата  детска градина е една от първите в града със свой собствен екип за подкрепа на личностното развитие, включващ: специален педагог, логопед и психолог, както и помощници на учителя – специалисти, които подпомагат и асистират престоя на децата със специални образователни потребности и.

1 2 116 117
«
»