СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, В ситуация  на епидемична обстановка от COVID-19  и действащите Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка  в детските градини през учебната 2021/2022 година, утвърдени от Министерството на образованието и науката и съгласувани с Министерството на здравеопазването има забрана за смесване на деца от различни групи и различни възрасти при провеждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа, както и дейности по чл.19 от Наредба №5 от .

1 2 98 99
«
»