Обща информация

Детска градина № 8 „Христо Ботев“ – гр.Варна е публичноправна организация с основна дейност образование  и като такава е възложител на обществени поръчки по чл. 5, ал.2 т.14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 7 ал.1-2 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в ДГ №8 „Христо Ботев“ се извършват от директора или упълномощено от него длъжностно лице.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от ДГ №8 „Христо Ботев” можете да получите от следните длъжностни лица:

Елица Вълчева – директор на ДГ №8 „Христо Ботев” ,  тел. 052 614 508, 0882 567 070

Гергана Кирякова – заместник- директор АСД , 0882 537 730

Димитрина Кънчева – главен счетоводител, тел. 0899 805 539

 

Данни за кореспонденция с ДГ №8 „ Христо Ботев” – гр. Варна, във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

https://app.eop.bg/organization/33273/dashboard

Адрес: гр. Варна, 9008

ул. „Средна гора” № 45

тел.052 614 507 ; 052 614 508

Eлектронна поща: dg8hristobotev@abv.bg

Официална страница на ДГ №8 „Христо Ботев” – гр. Варна в интернет: www.dg8hristobotev.com

Работно време: 8.00 – 16.30 ч.

 

No comments yet.

«
»