Обяви

Детска градина №8″ Христо Ботев“ обявява следното  работно място:

За длъжност „Помощник- възпитател” –1 бр.по чл. 67, ал. 1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1  от КТ

Изисквания за заемане на длъжността „Помощник- възпитател”:

1.Завършено средно общо образование или средно специално образование.

Придобитата квалификация по длъжността „Помощник- възпитател“, съгласно Наредба №10 от 04.12.2006г. за придобиване на квалификация по професия“ Помощник – възпитател“ е предимство.

Комплектът документи трябва да съдържа:

  1. Заявление с точен адрес, телефон Заявление
  2. Автобиография (CV).
  3. Копие на документ за образование.
  4. Копие на документ за допълнителна квалификация или други обучения, доказващи специфични умения, необходими за заемане на длъжността.

В случай на назначение,  лицето трябва да представи още:

  1. Лична карта ( за удостоверяване на самоличност).
  2. Здравна книжка.

3.Опис – декларация на трудовия стаж.

  1. Копие на трудовата книжка.
  2. Медицинско удостоверение.
  3. Свидетелство за съдимост. 

Документи се приемат от 10.05.2022 г.  до 19.05.2022г. вкл. в деловодството на детската градина, всеки делничен ден от  08:00 до 16:00 часа и на ел.поща:   dg8hristobotev@abv.bg

Конкурсът е по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване, за което ще бъдат информирани  по телефона.

 

 

 

No comments yet.

«
»