Обяви

 

ДГ №8″ Христо Ботев“ обявява следните  свободни  работни места:

 1. За длъжността „Помощник- възпитател ” – 1 бр.

по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ

 1. За длъжността „Огняр ” – 1 бр.

по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността „Помощник- възпитател”:

Завършено средно общо образование или средно специално образование.

Придобитата квалификация по длъжността „Помощник- възпитател“, съгласно Наредба №5 от 11.03.2020г. за придобиване на квалификация по професията “ Помощник – възпитател“ е предимство.

Комплектът документи трябва да съдържа:

 1. Заявление с точен адрес, телефон
 2. Автобиография (CV).
 3. Копие на документ за образование.
 4. Копие на документ за допълнителна квалификация или други обучения, доказващи специфични умения, необходими за заемане на длъжността.

Изисквания за заемане на длъжността „Огняр”:

Завършено средно образование с придобита професионална квалификация по специалността.

Комплектът документи трябва да съдържа:

 1. Заявление с точен адрес, телефон
 2. Автобиография
 3. Копие на документ за образование и сертификат по специалността.

Документите да се изпращат на електронната поща на детската градина:

info-400246@edu.mon.bg

В случай на назначение,  лицето трябва да представи още:

 1. Лична карта ( за удостоверяване на самоличност).
 2. Здравна книжка.

3.Опис – декларация на трудовия стаж.

 1. Копие на трудовата книжка.
 2. Медицинско удостоверение.
 3. Свидетелство за съдимост.

Документи се приемат от 16.10.2023г.  до 27.10.2023г. вкл. в деловодството на  детската градина или на електронния адрес на детската градина   info-400246@edu.mon.bg   между 08:00 и 16:00 часа с обедна почивка от 12:00 до 12:30часа.

Конкурсът е по документи. Одобрените кандидати ще бъдат информирани на електронна поща.

 

 

 

No comments yet.

«
»