Процедури за възлагане на обществени поръчки

2019-2020

Доставка на Газьол за промишлени и комунални цени за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 8 „Христо Ботев“, 02795-2019-0001

Документация:

ID-909782 Решение

ID -915235 Обявление

Приложения:

Борсов договор

Поръчка спецификация

2018-2019

„Доставка на Газьол за промишлени и комунални цени за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 8 „Христо Ботев“, 02795-2018-0001

Документация:

ID-844753 Решение

ID 849126 Обявление за възложена поръчка

Приложения:

Договор за борсово представителство

Борсов договор

Поръчка спецификация

Информация за извършени плащания

Фактура

Фактура

Фактура

 

2016-2018
„Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отоплителен сезон 2016- 2018 г.“ по преписка в АОП № 02795- 2016- 0001

Документация:
ID 727519  Решение
ID 732127  Информация за сключен договор

ID 885958 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

 

 

Приложения:

Борсов договор

Поръчка спецификация

2015 

„Доставка на газьол за отопление, маркиран червен за нуждите на ЦДГ №8 „Христо Ботев”  за отоплителен сезон 2015г.-2016г. по преписка в АОП № 02795-2015-0001

Документация:
ID680428   Решение
ID682503   Информация за сключен договор
ID759583 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Приложения:

Борсов договор

Договор за борсово представителство

Поръчка спецификация

Поръчка спецификация

Информация за извършени плащания

No comments yet.

«
»