Педагогическият съветник на един клик разстояние

С мама, с татко сутрин рано
с цвете от леха, набрано
бързам в групата да ида
другите деца да видя.

Там учителка добричка
ме поема за ръчичка –
после приказки ще учим ,
да броим до сто, ще сричам ….

Празник имаме за мама
и за татко – чест голяма,
а за Христо Ботев всички
знаем от съвсем мънички.

Вече детската градина
като дом ни е любима!

«
»