Прием в ДГ

На вниманието на родителите!!!

 

 

 

ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ№8”ХРИСТО БОТЕВ”

ЗА УЧЕБНА 2021/2022г.

 • Регистрация на заявления за участие в първо класиране в детската градина – от 10 май 2021г. до 30.05.2021г.
 • Заявлението за прием може да бъде подадено електронно или попълнено на място в детската градина от директор или упълномощен за това служител.

Всеки делничен ден от 08:00 до 16:30 часа. / почивка 12:00-12:30ч./

 • При попълване на електронно заявление не са необходими никакви допълнителни документи. Действителните документи, доказващи истинността на въведената информация се представят в детската градина при записване на детето.
 • Регистрацията в електронната система задължително става по адрес на детето, като се посочва постоянния и настоящия адрес. Изключение от това правило се прави само за осиновените деца или деца от приемни семейства. Те могат да ползват адреса на осиновителя или на приемния родител. Горните обстоятелства се доказват с документ.
 • За приема 2021/2022 година уседналостта по адреса на местоживеене на детето ще се отчита към дата 1 май 2021г.
 • При промяна на адреса на детето след 1 май 2021г. регистрацията на заявление за прием става в Община Варна, дирекция” Образование и младежки дейности”.
 • Електронната система позволява избор на до 7 детски градини.
 • Най-голяма тежест при класирането има времето на уседналост на детето на посочения адрес, в прилежащия за обхват район на детската градина.
 • Записване на приетите деца се извършва в сроковете, посочени в Графиците на дейностите.
 • Записване:
 • за 1-во класиране – от 08 до 11 юни 2021г.
 • за 2-ро класиране – от 22 до 25 юни 2021г.
 • за 3-то класиране – от 06 до 09 юли 2021г.
 • Записването на прието дете става на място в детската градина, където детето е класирано.
 • Необходими са всички документи, удостоверяващи наличието на обстоятелства, отговарящи на критериите при регистрацията.
 • Лична карта на родителя / за сверка/.
 • Акт за раждане на детето / копие/ и оригинал за сверка.

 

Линк към сайта за приема: https://dg.is-vn.bg/

Правила за прием в ДГ №8 “ Христо Ботев“

 

«
»