Архив ОС

– Отчет за извършената дейност на ОС за учебна 19-20г.

– Отчет за извършената дейност на Общ.съвет

– Покана и протокол от трето заседание за учебна 2018/2019 година

– Покана и протокол от второ заседание за учебна 2018/2019 година

– Покана и протокол от първо заседание за учебна 2018/2019 година

Отчет за извършена дейност на Общ.съвет

Покана и протокол от трето заседание за учебната 2017/2018 година

– Протокол от второ заседание за учебната 2017/ 2018 година

– Покана второ заседание за учебната 2017/2018

-Покана и протокол от първо заседание за учебна 2017/2018

– Отчет за извършена работа на Общ.съвет

-Покана и протокол от трето заседание за учебната 2016/2017

-Покана и протокол от второ заседание за учебната 2016/2017

-Покана и протокол от първо заседание за учебната 2016/2017

Протокол от учредително събрание- общ.съвет

-покана

заповед състав

«
»