Проекти

Детска градина № 8 „Христо Ботев“ е единствената в град Варна, която е партньор на Община Варна по проект „Интегрирани мерки за социална интеграция и подобряване достъпа до образование на уязвими групи от Община Варна“, по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Продължителността на проекта е 22 месеца, считано от 03.12.2021 – 30.08.2023 година. Основна цел е: създаване и прилагане на ефективен и иновативен модел за устойчива социално – икономическа интеграция на хора от уязвими групи на територията на Община Варна. Насочен е към повишаване качеството на живот и равен достъп до образование на всяко дете, като се започне още от детска градина.

Информация по проект BG05M2OP001-2.012-0001″ Образование за утрешния ден“

Информация по проект “ Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Информация по проект“ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Информация за изпълнение по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“
20200724_182354 20200725_093610 20200725_093652 IMG-a6e3b6be7ac5497f76fee8998d356680-V received_718853088662556 received_1256903494649556

 

«
»