Обществен съвет

– Протокол от второ заседание ОС учебна 23-24 година

Покана за второ заседание ОС учебна 23-24 година

Протокол от първо заседание ОС учебна 23-24г.

Покана за заседание Обществен съвет

Протокол от трето заседание

Дневен ред и покана за трето заседание ОС учебна 22-23г.

Протокол от второ заседание

Дневен ред и покана за второ заседание ОС учебна 22-23г.

Протокол от първо заседание

Протокол от Учредително събрание

Покана и дневен ред за провеждане на събрание за конституиране на нов състав на ОС

Протокол и дневен ред от четвърто заседание

– Дневен ред и протокол от трето заседание ОС учебна 21-22г.

Покана ОС

Дневен ред и протокол от второ заседание ОС учебна 21-22г.

– Дневен ред и протокол от първо заседание ОС учебна 21-22г.

– Отчет за извършената дейност на ОС за учебна 2020-2021

Протокол от четвърто заседание

Дневен ред и покана за четвърто заседание ОС учебна 20-21г.

Протокол от трето заседание

Дневен ред и покана за трето заседание ОС учебна 20-21г.

Протокол от второ заседание

Дневен ред и покана за второ заседание ОС учебна 20-21г.

Протокол от първо заседание

Дневен ред и покана за първо заседание ОС учебна 20-21г.

Протокол от учредително събрание

Покана за учредително събрание

Покана към родителите

Заповед на директор

-Правилник ОС

-Правомощия на ОС

Архив ОС

«
»